ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

חג שבועות

חגיגת שבועות בבית ספר מעוף

חגגנו את שבועות בבית ספר מעוף!
לכבוד מתן תורתינו שרנו ורקדנו,
כמובן גם הר סיני טעים הכנו!
כתרי פרחים עטינו לראשינו,
וברובה מים אחד את השני הרטבנו..

גלריית חג שבועות