שאלות ותשובות

כיצד ישתלבו תלמידי בית הספר במסגרת החינוכית השונה בשיטתה?

לאחר גמר לימודי בית הספר היסודי בבית ספרנו, התלמידים יעברו למסגרת לימודית אחרת, המנוהלת ע"פ שיטת החינוך המוכרת בארץ, ע"פ בחירתם האישית. גם בפינלנד, לאחר גמר לימודי בית הספר היסודי, התלמיד הפיני עובר בהצלחה למסגרת חינוכית הכוללת מטלות ביתיות ולמידה למבחנים, ומעבר זה אינו פוגם בהצלחותיו הלימודיות, אלא להפך – הוא קונה אבני בניין המלוות אותו ומסייעות לו בהמשך דרכו הלימודית והאקדמאית

האם הגישה החינוכית שלכם, שאינה כוללת שיעורי בית ולמידה למבחנים, לא פוגעת בידע וברמת הלימודים של הילד?

נדגיש שוב: התלמידים עושים את המבחנים כרגיל, אך ללא ישיבה בבית ולמידת החומר מראש. בגישה החינוכית שלנו, התלמיד זוכה לקבל כלים נכונים. הוא קונה כישורי למידה היוצרים אצלו מצב תמידי של למידה, בעוד תלמיד במערכת החינוך הרגילה מאמץ גישה בה יש לרכוש את הידע הנדרש רק מספר ימים לפני מועד הבחינה. סוד ההצלחה הוא להרגיל את התלמיד ללמידה מתמדת ושוטפת, כפי שעושה השיטה הפינית. בדרך זו לא נוצר לחץ ללמוד חומר רב בזמן קצר לפני מבחן, והתלמיד מגיע מוכן למועד הבחינה.

מהי הייחודיות שלכם מול בתי ספר אחרים בארץ המציעים שיטות ייחודיות?

אצלנו הולכים על בטוח! מצד אחר, כאמור, אנחנו נצמדים לספרי הלימוד ולתוכניות הרגילות של משרד החינוך, ומצד שני, גישת העברת החומר הלימודי שונה ומותאמת לשיטה המובילה בעולם. ישנה הקפדה על עמידה ברמת ההספק אותה דורש משרד החינוך, ובנוסף, הילד נמצא במרכז והוא מקבל מעטפת רגשית-חינוכית מושלמת. כתוצאה מכך, התלמידים שלנו רושמים תוצאות שהן כמה רמות מעל המצופה.

האם ביה"ס מוכר על ידי משרד החינוך, או שהוא נחשב בית ספר פרטי?

בית הספר מוכר ונמצא תחת פיקוחו המלא של משרד החינוך, כולל פיקוח על המורים, על תוכניות הלימודים ועל ספרי הלימוד.