ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

שיעור מדעים

חומרים צפים ושוקעים

שיעור מדעים כיתה ב בנושא חומרים צפים ושוקעים

גלריית שיעור מדעים