ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

סיפור בהפעלה

יוסף מוקיר שבת

יוסף מוקיר שבת
סיפור בהפעלה
הילדים יצרו והציגו את המחזה בהנאה.

גלריית סיפור בהפעלה