ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

למידה מבדלת

למידה דיפרנציאלית בשפה

ילדי כיתה א' בבית ספר מעוף טבריה מחברים שאלות ומשפטים וכותבים סיפורים בעצמם! מטרת ההוראה והלמידה הדיפרנציאלית היא ייעול הלמידה והפיכתה לאפקטיבית יותר לכל לומד, מבלי לוותר על היתרונות שבכיתה הטרוגנית.

גלריית למידה מבדלת