ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

סדנת בלונים

סדנת בלונים

סדנת בלונים בקייטנה, יצירה וכיף גדול

גלריית סדנת בלונים