ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

רובוטיקה

פרויקט ברובוטיקה

פעילות בניית הדגם לפי נושאים וכיתות ברובוטיקה התחלנו פרויקט ברובוטיקה בכיתה ד בנושא האנרגיה, פתחנו בחקירת הנושא והתחלנו לבנות את הדגם בהצלחה לנו ♥️