חזון בית הספר

קיימים שלושה נדבכים הכרחיים להצלחת החינוך ע"פ הגישה הפינית: ביטחון (Security)‏, רווחה (‏Well Being)‏ ואושר (Happiness)‏. בעוד גישת החינוך הכללית דוגלת בכך שההישגיות מובילה לאושר, גישת החינוך הפינית טוענת כי כאשר האדם חש אושר ונחת – אז הוא יצליח להגיע להישגיות.

אשר על כן, בית ספרנו דואג ליצור מערכת חינוכית ששמה את רווחת התלמיד במרכז ע"י שילוב של מאפיינים שונים: יצירת סביבה לימודית אסתטית; שוויון בין התלמידים; כיתות קטנות עד 25 ילדים בכיתה, בהן מתאפשר מתן יחס אישי; פיתוח כישורי הילד ע"פ מאפייניו האינדיבידואליים; אקלים לימודי חברתי וחוויתי, בכדי לאפשר צמיחה ומינוף אישי; ושיטת לימוד המעוררת הזדהות, חיבור ועניין בקרב התלמידים.

בית ספרנו שואף להוות חממה מקצועית וחדשנית המובילה את תלמידיה להצטיינות לימודית, תוך מתן כלים התואמים לנתוניהם האישיים של כל אחד ואחת מתלמידינו. שיטת חינוך זו מכירה בשוני הקיים בין התלמידים,

לצד זאת, אנו מעוניינים לטפח בקרב תלמידינו ערכים של כבוד לזולת, סובלנות, אהבת האדם וקבלת האחר.

אנו דוגלים ביצירת תנאים מיטביים ללמידה, הכוללים מעורבות פעילה של התלמידים בהליך הלמידה, במטרה לגרום לחדוות למידה ולרצון בהרחבת האופקים בקרב התלמידים. אנו שואפים ליצור בקרב חניכינו רצון ללמידה והפקת הנאה מעצם הלימוד.

רקע מקצועי

היום רווחת ההכרה שהעידן שלנו יזדקק לאדם חושב, יצירתי, מיומן בפתרון בעיות, היודע להגיע בעצמו למקורות המידע הנחוצים לו.

החינוך כיום עדיין מתאפיין בהצבת ידע נתון כמטרה, ואת המורה כמקור בלעדי להקניית ידע זה. הממסד החינוכי מאופיין בסגנון ריכוזי של פיקוח מרכזי, הבולם כמעט כליל כל ניסיון של אוטונומיה ויוזמה חינוכית מקומית. ביצועיו של המורה נתונים לפיקוח רצוף ע"י דרישת דיווח על הישגי תלמידיו. כתוצאה מכך, נאלץ גם המורה לפקח על ביצועי תלמידיו באמצעות מבחנים של אותו ידע. כמו כן, ההנחה הבסיסית היא שרמת הגיל היא המכתיבה את רמת ההישג ואיכותו.

האפיון הבולט של החינוך הפיני הוא העמדתו של התלמיד במרכז,

כאשר הידע והתכנים הלימודיים מגויסים ומותאמים לתחומי התעניינותו, לסגנון חשיבתו, לכישוריו היצירתיים, לפיתוח יכולתו לפתור בעיות וכן לפיתוח כלי הלמידה שברשותו – כל אלה בהתחשב בניסיון החיים האישי שלו.

המורה שואף לקדם בצורה משמעותית את המודעות העצמית של התלמיד לתפקודו ולסגנון אישיותו, באמצעות חינוך המכבד בהחלט את ההבדלים האינדיבידואליים ברמה הקוגניטיבית וברמה הרגשית של תלמידיו.

לא פחות מכך, מעודד החינוך הפיני את התלמיד לנהל שיח עם חבריו במסגרת קבוצתית, על מנת להציג את בחירתו ואת עמדותיו, ולתרגל עבודת צוות – שהיא חלק בלתי נפרד מהמציאות הרווחת היום בעולם התעסוקה [בהי טק ,במחקר וכו]

 

לאחר שחקרנו, התנסינו,
וראינו את התוצאות המדהימות של עבודה עם התלמידים במודל הפיני,

אנו מזמינים כל משפחה המעוניינת בחינוך איכותי לילדיה להצטרף למשפחת "Finland School".