חזון בית הספר

קיימים שלושה נדבכים הכרחיים להצלחת החינוך ע"פ הגישה הפינית: ביטחון (Security)‏, רווחה (‏Well Being)‏ ואושר (Happiness)‏. בעוד גישת החינוך הכללית דוגלת בכך שההישגיות מובילה לאושר, גישת החינוך הפינית טוענת כי כאשר האדם חש אושר ונחת – אז הוא יצליח להגיע להישגיות.

אשר על כן, בית ספרנו דואג ליצור מערכת חינוכית ששמה את רווחת התלמיד במרכז ע"י שילוב של מאפיינים שונים: יצירת סביבה לימודית אסתטית; שוויון בין התלמידים; כיתות קטנות עד 25 ילדים בכיתה, בהן מתאפשר מתן יחס אישי; פיתוח כישורי הילד ע"פ מאפייניו האינדיבידואליים; אקלים לימודי חברתי וחוויתי, בכדי לאפשר צמיחה ומינוף אישי; ושיטת לימוד המעוררת הזדהות, חיבור ועניין בקרב התלמידים.

בית ספרנו שואף להוות חממה מקצועית וחדשנית המובילה את תלמידיה להצטיינות לימודית, תוך מתן כלים התואמים לנתוניהם האישיים של כל אחד ואחת מתלמידינו. שיטת חינוך זו מכירה בשוני הקיים בין התלמידים, בניגוד לשיטת חינוך המקובלת , בה על התלמיד להתאים את עצמו לתבנית לימודית מקובעת ואחידה. בשיטת החינוך הפינית מתאימים את הלימוד לצרכיו של התלמיד.

לצד זאת, אנו מעוניינים לטפח בקרב תלמידינו ערכים של כבוד לזולת, סובלנות, אהבת האדם וקבלת האחר.

אנו דוגלים ביצירת תנאים מיטביים ללמידה, הכוללים מעורבות פעילה של התלמידים בהליך הלמידה, במטרה לגרום לחדוות למידה ולרצון בהרחבת האופקים בקרב התלמידים. אנו שואפים ליצור בקרב חניכינו רצון ללמידה והפקת הנאה מעצם הלימוד.

בבית ספרנו קיים מתן שוויון הזדמנויות, ללא תלות ברקע הסוציואקונומי ממנו מגיעה משפחת התלמיד, משום שאנו מאמינים כי כל ילד זכאי לקבל חינוך איכותי.

דבר מלווה התוכנית בישראל – רקע מקצועי

החינוך בישראל כיום נתון בביקורת הולכת וגוברת. מתרחבת ההכרה שחינוך זה מיושן ואינו עונה על צרכי העידן הפוסט מודרני של המאה ה-21. רווחת ההכרה שהעידן שלנו יזדקק לאדם חושב, יצירתי, מיומן בפתרון בעיות, היודע להגיע בעצמו למקורות המידע הנחוצים לו.

החינוך כיום עדיין מתאפיין בהצבת ידע נתון כמטרה, ואת המורה כמקור בלעדי להקניית ידע זה. הממסד החינוכי מאופיין בסגנון ריכוזי של פיקוח מרכזי, הבולם כמעט כליל כל ניסיון של אוטונומיה ויוזמה חינוכית מקומית. ביצועיו של המורה נתונים לפיקוח רצוף ע"י דרישת דיווח על הישגי תלמידיו. כתוצאה מכך, נאלץ גם המורה לפקח על ביצועי תלמידיו באמצעות מבחנים של אותו ידע. כמו כן, ההנחה הבסיסית היא שרמת הגיל היא המכתיבה את רמת ההישג ואיכותו.

כתוצאה מכך, ניתן לזהות מעגל נרחב של תלמידים המתאפיינים בהישגים לימודיים נמוכים, באדישות ובחוסר התלהבות, בחוסר רצון ללמוד ובחרדה גבוהה.

יוזכר כי במבחני "פיזה", שבדקו את רמת השליטה של תלמידי המדינות המפותחות במדע, במתמטיקה ובהבנת הנקרא, דורגה ישראל במקום ה-39 בלבד בסולם ההישגים. מאידך, בראש סולם ההישגים הלימודיים צועדת, שנה אחר שנה, מדינה קטנה, הלא היא פינלנד.

האפיון הבולט של החינוך במדינה זו הוא העמדתו של התלמיד במרכז, כאשר הידע והתכנים הלימודיים מגויסים ומותאמים לתחומי התעניינותו, לסגנון חשיבתו, לכישוריו היצירתיים, לפיתוח יכולתו לפתור בעיות וכן לפיתוח כלי הלמידה שברשותו – כל אלה בהתחשב בניסיון החיים האישי שלו.

המורה שואף לקדם בצורה משמעותית את המודעות העצמית של התלמיד לתפקודו ולסגנון אישיותו, באמצעות חינוך המכבד בהחלט את ההבדלים האינדיבידואליים ברמה הקוגניטיבית וברמה הרגשית של תלמידיו.

קו זה מחייב, כמובן, שימוש במגוון נרחב של כלי הוראה, על מנת לאפשר את התחברות התלמידים השונים, כל אחד בהתאם לסגנונו ולאישיותו.

לא פחות מכך, מעודד החינוך הפיני את התלמיד לנהל שיח עם חבריו במסגרת קבוצתית, על מנת להציג את בחירתו ואת עמדותיו.

החל משנת 2019 הופעלה תוכנית לימודים במודל פינלנד הנ"ל בארץ. במקביל, נערכו סדנאות קבוצתיות להורים להקניית כישורי-חיים ולהעמקת המודעות העצמית של הילדים. ההישגים היו מרשימים: התלמידים התאפיינו בהישגים לימודיים גבוהים, במוטיבציה גבוהה במיוחד ללימודים ובתמיכה ואהדה בלתי מסויגת של ההורים במסגרת החינוכית.

אנו מזמינים כל משפחה המעוניינת בחינוך איכותי לילדיה להצטרף למשפחת "Finland School".