ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

שיטת לימוד ייחודית

שיטת לימוד ייחודית שיטת הלימוד הפינית במערכת החינוך הישראלית, שיטת החינוך היא של הוראה פרונטלית, בה התלמיד מהווה גורם פסיבי מבחינת התהליך של רכישת הידע. לעומת זאת, בשיטה החינוך הפינית קיימת הן הוראה פרונטלית והן לימוד חווייתי, תוך כדי ביצוע פרויקטים והתנסויות לימודיות שהתלמידים עורכים במהלך שעות הלימוד בבית הספר.על פי מחקרים, נמצא כי לימוד […]

דו-לשוניות

במציאות החיים של היום, ידיעת שפת האנגלית ברמת שפת אם היא יתרון בולט ובמקרים רבים גם חיוני בשוק התעסוקה. ככל שמקדימים את לימוד השפה הנוספת לגיל מוקדם יותר, וככל שהשימוש בשפה הינו תכוף יותר – כך השפה נרכשת בצורה מיטבית. בהתאם לכך, תלמידי בית הספר שלנו נחשפים להקניית השפה האנגלית כבר מכיתה א', על ידי […]