ההרשמה 
לשנת הלימודים תשפ"ה 
בעיצומה!
אנחנו 
ממריאים 
עם סניפים נוספים:  
טבריה, טירת הכרמל וסניפים נוספים!

משחקי תחרות

קיטנה ומשחקי תחרות

משחקי תחרות בקייטנה, הילדים נהנים מכל רגע.

גלריית משחקי תחרות